Giải thưởng đua top Open
14-3* Giải thưởng đua top Open :
- tính từ lúc open đến 10h ngày T3 24/3
- Top 1 : 2.000.000 Vpoint + pet 125k 12 skilll
- Top 2 : 1.500.000 Vpoint + pet 113k 12 skilll
- Top 3 : 1.000.000 Vpoint
- top 4 -10 : 500k VpointTin tức khác

Khuyến mại 100% tất cả các giá trị thẻ nạp cực hót 29-12
Thiên Long Xích Bích ( 3.3 Chuyển sinh ) - Săn Phiếu DMP - Open 19h30 tối T7 ngày 14/3 .! 14-3
Giải thưởng đua top Open 14-3